GDPR Spracovanie osobných údajov

Odoslaním správy cez kontaktný formulár slobodne a dobrovoľne súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. – ďalej len „GDPR“).

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • meno,
  • priezvisko,
  • emailová adresa,

prípadne:

  • titul,
  • adresa,
  • telefónne číslo,
  • iné...

ak ste ich v kontaktnom formulári uviedli. Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť Cairos s. r. o., Lesná 627/1, 949 01 Nitra, IČO: 50374109 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou Cairos. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: zoran.pjetlovic@gmail.com. V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.